Begeleidingscommissie

Bij de totstandkoming van deze handreiking is een begeleidingscommissie betrokken geweest. De begeleidingscommissie bestond uit de volgende leden: 

  • Dhr. Jan van Tol (ministerie van EZK)
  • Dhr. Harmen Beune (ministerie van EZK)
  • Dhr. Rob Smal (ministerie van EZK)
  • Mw. Charlotte Koot (ministerie van EZK)
  • Mw. Sophie Smits (ministerie van EZK)
  • Mw. Carolien Koopmans (ministerie van EZK)
  • Mw. Mirjam de Paus-Kruyswijk (ministerie van EZK)
  • Mw. Marlies ten Hove (ministerie van IenW)
  • Mw. Myrtille van Bommel (Veiligheidsregio Utrecht)