Stap 1

Informeren

Deze stap geeft informatie over hoe risicopercepties tot stand komen en wat al bekend is over veelvoorkomende percepties over veiligheid- en gezondheidsrisico’s per technologie.

Stap 2

Voorbereiden

Deze stap geeft informatie over het in beeld brengen van de doelstelling van het onderzoek en de (lokale) context waarin het onderzoek moet worden uitgevoerd. Dit belangrijk als voorbereiding op het kiezen van één of meerdere onderzoeksmethoden.

Stap 3

Kiezen onderzoeksmethoden

Deze stap bevat informatie over de verschillende onderzoeksmethoden die kunnen worden toegepast en geeft toelichting op het selecteren van geschikte onderzoeksmethode(n).

Stap 4

Uitvoeren

Deze stap bevat informatie over het uitvoeren van het onderzoek naar risicoperceptie. Per onderzoeksmethode worden een aantal do’s & dont’s benoemd die belangrijk zijn wanneer de methode wordt toegepast.

Stap 5

Interpreteren

Deze stap geeft informatie over het interpreteren van de onderzoeksresultaten. Er worden verschillende aandachtspunten benoemd die van belang zijn bij de interpretatie van resultaten of uitkomsten van een onderzoek.